POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Poniższy dokument prezentuje sposób przetwarzania danych osobowych przez ART-MET Robert Szewczyk  w ramach funkcjonowania sklepu internetowego.

Administratorem danych osobowych jest ART-MET Robert Szewczyk. z siedzibą w Wieruszowie przy ul. Podzmacze 1a, 98-400 Wieruszów.

Nasza firma wdrożyła odpowiednie procedury i rozwiązania techniczne, zgodne z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Stosowane procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne mają na celu zabezpieczyć przetwarzane przez nas dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych, ich utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym udostępnieniem. 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy, ponieważ:

Są nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,

Są nam niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,

Uzyskaliśmy zgodę od osób, których dane dotyczą.

 

DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Dane osobowe naszych Klientów, w zależności od sposobu komunikowania się z nami, rodzaju zawartej umowy i podmiotu nawiązującego współpracę, możemy przetwarzać w następującym zakresie:

dane pozyskane od Klientów:  imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, NIP, dane firmowe.  

dane pozyskane automatycznie: adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny, pliki cookie, pliki cookie Flash (znane również jako Flash Local Shared Objects) informacje o sesji, w tym czasu odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości odwiedzin na niektórych stronach, informacji o interakcji strony (takich jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursora myszy), dane urządzenia łączącego się z naszą siecią bezprzewodową, oraz metod używanych do przeglądania strony

 

Dane naszych Klientów przetwarzane są dla celów:

realizacji procesu sprzedażowego oferowanych przez nas produktów,

umożliwienia kontaktu z nami i zapoznania się z naszą ofertą,

monitorowania aktywności na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookies (ciasteczek) i innych narzędzi analitycznych,

dostarczenia informacji produktowej, zgodnej z zainteresowaniami i potrzebami odwiedzających naszą stronę internetową z wykorzystaniem profilowania na podstawie posiadanych danych Klienta w tym plików cookies (ciasteczek) oraz z wykorzystaniem narzędzi analitycznych,

wypełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych,

wysyłanie produktów na gwarancje

 

Czas przetwarzania danych osobowych Klientów jest zależny od celu przetwarzania i może wynosić:

W przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy, przez czas jej obowiązywania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą do czasu jej odwołania.

Dane przetwarzane w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu ART-MET Robert Szewczyk przez czas jego trwania.

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego przez czas wniesienia sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Dane przetwarzane w wyniku obowiązków prawnych ART-MET Robert Szewczyk przez czas wynikający z odpowiednich przepisów.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo związane z ochroną danych osobowych, umożliwiające:

Pozyskanie informacji na temat przetwarzanych danych osobowych.

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych.

Sprostowanie czyli poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które są przetwarzane.

Usunięcie danych osobowych w uzasadnionych przypadkach czyli prawo do bycia zapomnianym, usunięcia danych gdy nie ma już uzasadnionego powodu, aby kontynuować ich przetwarzanie lub wycofana jest zgoda.

Przeniesienie danych czyli uzyskania danych i ponowne wykorzystanie ich w innym celu i u innego Administratora.

Sprzeciwienie się przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu.

Ochronę przed automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

 

KONTAKT W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych oraz przysługującymi w związku z tym prawami osób, których dane osobowe dotyczą, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontaktując się na adres e-mail: artmet@epoczta.pl

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach swojej działalności ART-MET Robert Szewczyk współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy wspierają nas przy realizacji zadań koniecznych do funkcjonowania firmy. Możemy w tym celu powierzać dane osobowe podmiotom zewnętrznym - na przykład: utrzymanie oprogramowania, poczta elektroniczna, usługi kurierskie, zarządzanie bazą danych, przetwarzanie płatności, dostawcy narzędzi komunikacyjnych, dostawcy systemów informatycznych (księgowego, CRM, ERP, SFA,), niszczenie dokumentów. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych dostawców ujawniane są jedynie dane osobowe, które są niezbędne do realizacji usługi. Dostawcy ART-MET Robert Szewczyk zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych. Zewnętrzni dostawcy usług związani są klauzulą poufności i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie z naszą firmą.

Zapewniamy, że nie udostępniamy danych osobowych, którymi jesteśmy Administratorem stronom trzecim, poza sytuacją, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa, na przykład na mocy orzeczenia sądowego, w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Oświadczamy, że nie przekazujemy danych osobowych naszych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Oświadczamy, że stosowane przez nas automatyczne przetwarzanie danych w ramach korzystania z udostępnianych przez nas i wykorzystywanych przez nas serwisów i narzędzi służących do obsługi naszych Klientów (w tym profilowanie) nie wywołuje wobec osób, których dane osobowe dotyczą, żadnych skutków prawnych oraz nie wpływa istotnie na ich sytuację.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy odpowiednio skonfigurować opcje dotyczące cookies w wykorzystywanej przeglądarce. Pliki cookies mogą być również usuwane ręcznie dzięki czyszczeniu historii przeglądanych stron w menu przeglądarki.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie zdjęcia, grafiki, teksty, prezentacje i inne dobra chronione prawem zamieszczone na naszych stronach internetowych podlegają ochronie prawa autorskiego. Jakiekolwiek ich kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz korzystanie z nich bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Wszelkie oznaczenia produktów prezentowanych na naszych stronach internetowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi, korzystanie z nich bez zgody uprawnionych podmiotów jest zabronione.

close Koszyk
close Koszyk

New Account Register

Masz już konto klienta?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło